/ 40 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ترانه ی خلقت

به نام خدا و کسانی را که از محشور شدن به سوی پروردگارشان اندیشناکند به قرآن هشدار ده, که غیر از او برای آنها هیچ یاور و واسطه ای نیست, باشد که پروا کنند کتاب آسمانی سوره انعام آیه 51

ملیکا

عزیزم مرسی که به خونم سرزدی و برام ارزوی خوشبختی کردی با وجود دوستای گلی مثل شما حتما خوشبختم راستی معلومه خیلی عاشق نجومی ها برت آرزوی موفقیت می کنم

حوری ناز

سلام مریم جون حال شما؟ من خیلی هم افتخار میکنم به اتنخابم اتفاقا از شما بعیده!![تعجب]یه یا حسین تا میر حسین خوش باشی عزیز [قلب]

ترانه ی خلقت

در ارتباط با مسائل اخیر و رویدادهای این روزهای ایران کتاب آسمانی را باز کردم و مثل همیشه از صراحت و اشاره مستقیم نسبت به نیتم متحیر شدم... __________________________________________________________ به نام خدا ما وی را در زمین تمکن دادیم و از هر چیزی وسیله ای به او عطا کردیم پس وسیله ای را پی گرفت تا آنگاه که به غروب گاه خورشید رسید, به نظرش آمد که خورشید در چشمه ای گل آلود و سیاه غروب میکند و نزدیک آن قومی را یافت گفتیم ای ذوالقرنین! یا اینان را عقوبت میکنی یا میانشان روش نیکویی پیش میگیری گفت اما هر که ستم کند به زودی عذابش خواهیم کرد, سپس به سوی پروردگارش باز گردانده میشود آنگاه او را عذابی سخت خواهد کرد و اما هر که ایمان بیاورد و کار شایسته کند پاداشی هر چه نیکوتر خواهد داشت و به او از فرمان خود تکلیفی آسان خواهیم گفت. کتاب آسمانی سوره کهف آیه 84 تا 88 __________________________________________________________ برخی از مفسران و دانشمندان "ذوالقرنین" را با دلائل موجهی با کوروش کبیر پادشاه هخامنشی یکی می دانند از جمله مرحوم مولانا در کتابی که تالیف و به فارسی ترجمه شده دلائل ان را ذکر نموده اس

سمیه

سللللللااااااااااامممممممم!!من برگشتم.آپم.تحت عنوان کمک!!!.سر بزنین و نظر بدین ممنون میشم.راستی خداییش عکسای توپی بودن ممنونم.

امیر

سلام خیلی زیباست امیدوارم شما بیشتر بروز کنید و از مطالب اسمانی شما استفاده کنیم

÷ف هس ذثشعفهبعم صاثد فقشدسمشفث هد اهدیه.ٍخئث صخقیس زشد دخف ذث فقشدسمشفثی ذغ لخخلمث.ذعف حهزفعقثس شقث دهزث.÷ف هس .×دث فاهدل فاشف لهرث ئ صقهفث هدثدلمهسا وهف هس فغحثی هد بشقسه.فاهس هس قثشمغ حمثشسعقث.ٍخ صث زشد عدیثقسفشدی ثشزا خفاثق صثمم..÷ب غخع اشرث سخئث یهببهزعمفغ هد عدیثقسفشدیهدل غخع زشد ئشهم ئث.صهفا مخرث.

؛مثشسث ئشهم ئث وهب فاهس هس عدیثقسفشدیشذمث فخ غخع.فاشدن غخع.

شذاهساثن

÷ب غخع عدیثقسفشدی ئغ مشسف فصخ زخئئثدفسوفاثد حمثشسث ئشهم ئث. شذاهساثنو ششذاهساثنشلقشصشم@لئشهم.زخئ صهفا مخرث!

شذاهساثن

عدهرثقسث هس ش مخرثمغ فاهدل فخ عدیثقسفشدی. شذاهساثن مخرث!