سیاره مشتری

مشتری(JUPITER)

ژوپیتر,پنجمین وبزرگترین سیاره منظومه شمسی است به طوری که تمامی سیارت درآن جای می گیرند.یک غول گازی ,فاقدسطح جامد بااتمسفری ضخیم که دارای حلقه های تیره وآشکاراست.این سیاره دوبرابرگرمایی که ازخورشیدجذب میکندازخودنورساطع میکند.فاصله آن ازخورشید 2ونیم برابرفاصله زمین ازخورشیداست. نزدیک به 10ساعت طول می کشدتامشتری یک باربه دورخودگردش کندویک سال آن برابربا12سال زمینی است.فصول دراین سیاره وجودندارند.فصل هادراثرانحراف محورچرخش به وجودمی آینددرحالی که محورچرخش مشتری, فقط 3 درجه انحراف دارد.

مشتری, 4قمربزرگ وبیش از 30 قمرکوچک دارد.گالیله درسال1610بااستفاده ازتلسکوپ ,4قمربزرگ این سیاره, ایو(IO),اروپا(EUROPA),گانیمد(GANYMEDE)وکالیستو(CALLISTO)راکشف کرد.گانیمدبزرگترین قمرمشتری ومنظومه شمسی است که حتی ازسیارات عطاردوپلوتوهم بزرگتراست.هنگامی که به این سیاره نگاه می کنیم ابرهایی ازگازهای یخ زده می بینیم که باسرعت زیادی دراتمسفرآن حرکت می کنند.این اتمسفراز90٪هیدروژن, 9٪هلیم واندکی متان, آب, آمونیوم وگردوغبارسنگی تشکیل شده است. لکه قرمزبزرگی(THE GREAT RED SPOT) که درنیمکره جنوبی این سیاره دیده می شودبزگترین گردبادمنظومه شمسی است,به طوری که سه کره زمین درآن جای می گیرند.این لکه درسال1664,توسط رابرت هوک کشف شد.

رصدمشتری

بهترین زمان برای دیدارازمشتری, شبهای تابستان است.اماشماهنوزهم فرصت دارید پس خیلی نگران نباشید!! بعدازغروب آفتاب واندکی بالاترازافق جنوب, می توانید(بدون ابزارخاصی)این سیاره را که درخشانترین جرم پس ازماه است درآسمان مشاهده کنید.

پ.ن1:این شبها که ماه درآسمان دیده نمی شودزمان مناسبی برای رصداست.

پ.ن2:توصیه میکنم برنامه آسمان شب راکه دوشنبه هاساعت22 ازشبکه4 پخش میشود ببینید.

             گاهی به آسمان نگاه کن و لذت ببر!!!!!!!!    

      

/ 10 نظر / 74 بازدید
محسن

سلام خداحافظ رفیق چی بود؟ ببین فونت نوشته هات رو عوض کن به نظرم

محسن

ضایع که نیست. اما با فونت دیگه فکر کنم مخاطبات راحتر باشند

ققنوس

از کی تا حالا بعضی یا نظر هم میدن.چقدر بعضی ها به فکر مخاطبا هستن.بعضی یا اینجوری هم هستن انگار. بببخشد سلام و تسلیت بابت روز شنبه.حق نگهدار

حوری ناز

سلام..... احوال شما؟ ایول... زود زود آپ میکنی...[چشمک] کلا وبت جالبه موفق باشی گلم به امید بردمون [قلب][ماچ][قلب]

ققنوس

سلام :به امید پیروزی امروز تیم پرسپلیس [دست][دست][دست][گل]برو خ.ص[گل][دست][دست][دست]

ققنوس

سلام:باکمی بغض در چهره برو خ.ص اوکی[ناراحت][قهر] [گل][گل][دست][دست]باکمی خنده تبریک واسه برد امروز امپراتور پرسپولیس[گل][گل][دست][دست]

سیدمحسن

سلام. از اینکه وبتان را دیدم خوشحالم. راستی چرا آدم ها به جای زمین رویاهایشان را در آسمان ها می جویند؟ چرا آسمان تا بوده و هست افسون می کند آدمی را؟

ققنوس

با یه آلمه خنده [خنده][قهقهه][خنده] [قهقهه][قهقهه]برو خ.ص[خنده][خنده]

زهرا-ب

سلام و خسته نباشید محتوای مطالبتون عالیه، ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار می دهید.