خسوف نیم سایه ای اردیبهشت 1392 و مقارنه ی آخر هفته را ازدست ندهید

پنج شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ اولین ماه گرفتگی نیم سایه ای در سال جدید رخ خواهد داد.
ماه گرفتگی یا خسوف زمانی اتفاق می‌افتد که زمین بین ماه و خورشید قرار می‌گیرد و سایه زمین بر روی ماه می‌افتد.

در این گرفت  ماه وارد نیم سایه زمین خواهد شد. آغاز خسوف ساعت ۲۲:۳۶ دقیقه خواهد بود و نیم ساعت بعد ازنیمه شب ۹۸ درصد ماه وارد نیم سایه زمین خواهد شد و در ساعت ۲:۴۰ بامداد جمعه ۶ اردیبهشت این گرفت جزئی پایان خواهد یافت.

برای اطلاعات بیشتر درباره خسوف و مقارنه ی ماه و زحل به وب سایت آیاز راجعه کنید.

/ 0 نظر / 31 بازدید