تصاویری ازبارش برساووشی

 دو تصویر از شهاب باران برساووشی که ازایستگاه فضایی دیده شد.عکاس: رآن گاران، 21 مرداد1390

شهابی برفراز قلعه،درتصویر سیاره نورانی مشتری رو نزدیک قلعه میتونیدببینید.عکاس:تاماس لادانی

تصویری دیگر ازبارش برساووشی، عکاس: اوشین ذاکاریان ازایران ـ زنجان

 دو تصویر ازیک شهاب رنگارنگ ـ دانمارک

بارش برساووشی در قلل برفی پارانال ، عکاس:یوری بلتسکی

بارش برساووشی در فرانسه ، عکاس:مایک لانگ

/ 3 نظر / 34 بازدید
مزدور

خیلی قشنگ بود

روی رد رویاها ...

هر آمدی را رفتی ست ... و رفتن ما را حالا گوئی " آمد "ی شده است ! نبودم را در بی واژه ای ها بیابید و آمدم را نه در قمار واژه دان ، که در دلتگی های بوی کاغذ و قلم ... و گاه شعرواره ای که از سر انگشت کالم بریزد آنقدر مملو از واژه ام که اگر رهایی باشد ، کاغذ ها به مسلخ سیاهه ها خواهم برد اما در این ابتدای " بادا باد " های بی گاه و ناگاه ام بگذارید به همین چند خط ناخوانا بسنده شود ... تا مجال های بعد هم اگر واژه ها آرامم بگذارند : خواهم نگاشت ! آمدت را خواهم ستود ...!