وبلاگ سایردوستان خوبم

     روی خط نوشته        کتیبه      

     مزدور           یک ١ one              دل پاک من       ازدریچه دوربین

    دوبه هم زن           پرسپولیس من             مدادسیاه

             کویر         بانو            زندگی زیباست

                هیاهوی تنهایی            دخترقجری          علم الهدی   

           علی تیفوسی     پرسپولیسی وبلاگ        حضوردرهستی  

زودعاشق نشو لیلی

/ 0 نظر / 17 بازدید