# سخن_اول

آسمان شب طبیعت فراموش شده...

بعدازحدودیک سال فکرکردن وبعدازاینکه تعدادی ازدوستان(همینجاازشون تشکرمیکنم) به طورمرتب پیشنهادایجادیک وب رابه من میدادند,امروز باخواندن مقاله ای در مجله موفقیت ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 18 بازدید